Được đăng bởi khách du lịch

乐动体育和万博是一家吗知乎

Thời gian đăng bài:2023-03-31 14:45:15

Quy tắc bói bài Tarot:

óibàiTarothàngngà

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

óibàiTarothàngngà

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất?".

óibàiTarothàngngà

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

óibàiTarothàngngà

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết